Album khách hàng
  • Xem album
  • Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )
    Và cứ thế ta yêu từ sáng đến chiều Anh không hứa hẹn, không thề thốt, anh chỉ có những lời khẳng định, rằng anh sẽ luôn yêu em 1000%, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả những gì anh có. Gửi em người vợ tương lai, Cảm ơn em đã đến, đã bên cạnh anh, đã yêu anh 100% trong suốt gần 10 năm qua. Anh không hứa hẹn, không thề thốt, anh chỉ có những lời khẳng định, rằng anh sẽ luôn yêu em 1000%, bằng tất cả tấm lòng, bằng tất cả những gì anh có. Thầm cảm ơn duyên trời cho anh mỗi sáng thức dậy lại được yêu em như ngày đầu tiên. Tái bút: và cứ thế ta yêu nhau từ sáng đến chiều.
    Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )Ảnh cưới Nha Trang ( Minh Ngo - Bella )
    Chia sẻ trên facebook