Album khách hàng
 • Xem album
 • CÁCH PHỐI TẤT VỚI GIÀY

  *** 6 ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ɢɪᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̂́ᴛ ɴᴀᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ***

  Những quy tắc sẽ là phần "nhập môn" cho bất cứ ai trước khi bước vào thế giới thời trang. Bạn phải hiểu các quy tắc để từ đó sáng tạo, áp dụng và thậm chí phá vỡ chúng - và khẳng định phong cách của riêng mình.


   - Đ𝚒 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚖𝚊̀𝚞 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚚𝚞𝚊̂̀𝚗, 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚐𝚒𝚊̀𝚢

   - 𝙲𝚑𝚒̉ đ𝚎𝚘 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚝𝚛𝚊̆́𝚗𝚐 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊̀𝚢 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚑𝚊𝚘 

   - 𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚎̂̉ 𝚕𝚘̣̂ 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚔𝚑𝚒 đ𝚒 𝚐𝚒𝚊̀𝚢 𝚕𝚞̛𝚘̛̀𝚒

   - Đ𝚎𝚘 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 đ𝚘̂𝚒 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 đ𝚘̂𝚒 𝚐𝚒𝚊̀𝚢 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐

   - 𝚃𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝 đ𝚘̂́𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚗, 𝚐𝚊̂́𝚙 𝚝𝚊̂́𝚝

   - 𝙼𝚞𝚊 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚎̂́𝚝

   - 𝙺𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚒 𝚝𝚊̂́𝚝 𝚔𝚑𝚒 𝚖𝚊̣̆𝚌 𝚚𝚞𝚊̂̀𝚗 𝚜𝚑𝚘𝚛𝚝

  ( Bài viêt Sưu Tầm } 

  Chia sẻ trên facebook
  Bình luận
  Blog