Album khách hàng
 • Xem album
 • Chụp hình CÆ°á»i

  Là má»t studio chụp hình cÆ°á»i chuyên nghiá»p vá»i nhiá»u nÄm kinh nghiá»m, Quoc Can Photo Äã giúp rất nhiá»u Äôi uyên Æ°Æ¡ng rạng rỡ, ngá»t ngào trong album cÆ°á»i và trong ngày cuá»i.

  Chụp hình CÆ°á»i

  Vá»i niá»m Äam mê ghi lại những khoảnh khắc tÆ°Æ¡i Äẹp của cuá»c sá»ng, Quoc Can Photo Äã mang lại cho các bạn trẻ những album cÆ°á»i ngá»t ngào, Äá»c Äáo, Äầy phong cách và phóng khoáng dù thá»±c hiá»n giữa thiên nhiên tÆ°Æ¡i Äẹp hay trong salon sang trá»ng. Vá»i những tay máy giàu kinh nghiá»m, các pô ảnh của bạn sẽ hoàn toàn tá»± nhiên, sá»ng Äá»ng mà không há» gò bó dù á» bất cứ không gian nào.

  Chụp hình CÆ°á»i

  Ngoài chụp hình cÆ°á»i chúng tôi còn cung cấp nhiá»u dá»ch vụ nhÆ° trang Äiá»m cô dâu; chụp ảnh chân dung nghá» thuật, thá»±c hiá»n Album ảnh cÆ°á»i cao cấp; cho thuê và bán các loại áo cÆ°á»i ngoại nhập…

  Chụp hình CÆ°á»i

  Äến vá»i Quoc Can Photo bạn sẽ hoàn toàn yên tâm vá»i Äá»i ngÅ© nhân viên chuyên nghiá»p sẽ tÆ° vấn, hÆ°á»ng dẫn, tất cả các vấn Äá» Äặc biá»t là tài chính cho cô dâu chú rá» trong viá»c tá» chức lá» cÆ°á»i.

  Quoc Can Studio

  Äá»a chá»: Sá» 86 Ngô Gia Tá»± - Tp Nha Trang (Äá»i diá»n chợ XÓM Má»I). Studio Quoccan chi có duy nhất 1 Äá»a chá» - không có chi nhánh thứ 2
  Hotline: 0122 2576 879 Ms Trang (Manager) - 0918 178 483 Mr Ken
  E-Mail: quoccan_photo@yahoo.com.vn
  Website: www.quoccanphoto.com
  Facebook: http://www.facebook.com/quoccan.photo

  Bình luận
  Dịch vụ khác