Album khách hàng
 • Xem album
 • Tiêu chí chá»n áo cÆ°á»i nÄm 2014

  Äá»i vá»i phụ nữ thì má»t trong những viá»c khó khÄn nhất của má»t kế hoạch Äám cÆ°á»i hoàn hảo là viá»c chá»n lá»±a Äược má»t chiếc áo cÆ°á»i thá»±c sá»± khiến há» tá»a sáng trong má»t ngày trá»ng Äại nhÆ° vậy. Kiá»u gì thì cô dâu cÅ©ng phải Äi vài ba cá»­a hiá»u áo cÆ°á»i, phải thá»­ trên má»t chiếc váy Äá» tìm Äược má»t chiếc Æ°ng ý nhất. Và Äôi khi Äiá»u Äó khiến cho các cô dâu tÆ°Æ¡ng lại thá»±c sá»± má»t má»i và rất khá» tâm vì không biết lá»±a chá»n kiá»u váy nào Äá» không phải há»i tiếc cho ngày trá»ng Äại nhất Äá»i mình. Má»t vài gợi ý ngay dÆ°á»i Äây sẽ giúp các cô dâu dá» dàng nhận biết Äược Äâu sẽ là chiếc váy phù hợp nhất.

  1. Má»t chiếc váy biết "ná»nh hót" dáng ngÆ°á»i:

  Thông thÆ°á»ng, tiêu chí chá»n váy Äầu tiên của cô dâu sẽ là má»t chiếc váy vừa vặn ôm sát tôn lên Äược dáng ngÆ°á»i của bạn. NhÆ°ng bạn cần phải chú ý vì có thá» nó hợp vá»i thẩm mỹ của bạn nhÆ°ng không có nghÄ©a là bạn sẽ Äẹp trong mắt tất cả các quan khách ngày hôm Äó. Bạn cần phải chú ý tá»i dáng ngÆ°á»i của mình Äá» có thá» thay Äá»i các chi tiết trên váy hoặc thay Äá»i sang kiá»u váy khác phù hợp vá»i bạn hÆ¡n. Má»t chiếc váy hoàn hảo là phải ẩn Äi Äược các khuyết Äiá»m và làm tôn lên những Æ°u Äiá»m khác trên cÆ¡ thá» của bạn. Nó phải vừa vặn vá»i từng ÄÆ°á»ng nét trên cÆ¡ thá» bạn. Nếu bạn không Äược cao lắm thì hãy chá»n chiếc váy eo cao Äá» làm dài thân dÆ°á»i tạo hiá»u ứng trông cao hÆ¡n. Nếu bạn sá» hữu những ÄÆ°á»ng cong hoàn mỹ thì có thá» yên tâm lá»±a chá»n kiá»u váy khiến bạn thanh lá»ch nhÆ°ng vẫn lá»ng lẫy Äầy gợi cảm. Nếu bạn không Äược Äầy Äặn thì chiếc áo cÆ°á»i mà bạn chá»n phải cho bạn những ÄÆ°á»ng cong mà bạn không có.

  Tiêu chí chá»n áo cÆ°á»i nÄm 2014
  Bạn cần biết chính xác Äâu là khuyết Äiá»m và Æ°u Äiá»m của mình, từ Äó má»i dá» dàng chá»n Äược thiết kế váy cÆ°á»i phù hợp

  2. Má»t chiếc váy không thừa, cÅ©ng không thiếu:

  Khi thá»­ má»t chiếc áo cÆ°á»i vào ngÆ°á»i, chắc chắn sẽ có vài chi tiết bạn muá»n thay Äá»i cho vừa ý mình ví dá»± nhÆ° thêm ÄÆ°á»ng viá»n váy, Äính thêm những Äá» trang trí lên váy....Tuy nhiên, khi bạn Äã tìm thấy má»t chiếc váy gần Äạt Äến Äá» hoàn hảo nhÆ° không có gì cần phải cắt bá», ÄÆ°á»ng viá»n cỠáo quyến rÅ©, khÄn voan rÆ¡i nhẹ nhàng trên búi tóc cô dâu, dây Äai áo cÆ°á»i khiến bạn thấy thích thú... Nói chung, bạn khó có thá» tìm ra khuyết Äiá»m nào của chiếc váy này thì Äó chính là chiếc váy thuá»c vá» bạn trong ngày cÆ°á»i.

  Tiêu chí chá»n áo cÆ°á»i nÄm 2014
  Äôi khi Äừng quá cầu toàn và ÄÆ¡n giản má»i thứ, bạn sẽ thấy những chi tiết rÆ°á»m rà lại có nét Äáng yêu riêng của nó

  3. Má»t chiếc váy khiến bạn mê Äắm:

  ÄÆ°Æ¡ng nhiên viá»c tham khảo ý kiến của ngÆ°á»i khác cÅ©ng là má»t Äiá»u tá»t bá»i vì há» muá»n Äóng góp quan Äiá»m của mình Äá» bạn có Äược má»t sá»± lá»±a chá»n Äúng Äắn và chính xác nhất cho ngày cÆ°á»i của bạn. NhÆ°ng không phải lúc nào tất cả má»i ý kiến Äó cÅ©ng Äúng, bạn cần phải có quan Äiá»m riêng của bản thân mình. CÆ¡ thá» bạn cảm nhận thế nào vá» bá» váy thì chá» có bạn má»i biết chứ không ai biết Äược Äiá»u này. Vì vậy, Äừng tá» ra quá phân vân và lưỡng lá»± trÆ°á»c má»t chiếc váy khiến bạn mê Äắm nhÆ°ng lại không hợp gu của cô bạn Äi cùng.

  Tiêu chí chá»n áo cÆ°á»i nÄm 2014
  Hãy tôn trá»ng ý kiến của ngÆ°á»i khác và cÅ©ng tôn trá»ng ý kiến của chính mình

  . Má»t chiếc váy khiến má»i ngÆ°á»i nín thá» há»i há»p:

  Bạn hãy nghÄ© mà xem, khi bạn nhìn thấy má»t ai Äó quá sức lá»ng lẫy và xinh Äẹp thì bạn sẽ vô cùng há»i há»p, mắt bạn sẽ má» to và dẽo thoi từng bÆ°á»c Äi của há». TÆ°Æ¡ng tá»± vá»i bạn cÅ©ng nhÆ° vậy, nếu bạn thá»±c sá»± xinh Äẹp trong chiếc áo cÆ°á»i bạn thá»­ tại tiá»m thì những con mắt xung quanh sẽ Äá» dá»n vá» phía bạn vá»i vẻ thán phục và trầm trá». Äây là má»t biá»u hiá»n của sá»± khen ngợi không há» giả tạo chút nào nên bạn có thá» hoàn toàn yên tâm nếu bạn mặc má»t chiếc váy mà khiến má»i ngÆ°á»i Äá» dá»n vá» phía mình nhÆ° vậy.

  Tiêu chí chá»n áo cÆ°á»i nÄm 2014

  5. Hãy hình dung ra toàn bá» buá»i lá»:

  Khi mặc áo cÆ°á»i, bạn hãy nghÄ© tá»i toàn bá» những viá»c mình sẽ phải làm trong ngày cÆ°á»i. Ví dụ nhÆ° Äứng Äón tiếp khách má»i, Äi vào lá» ÄÆ°á»ng, chụp ảnh ká»· niá»m, cắt bánh, rót rượu....và bạn sẽ biết ngay Äược bá» váy bạn Äang mặc có thá» làm Äược tất cả những Äiá»u Äó hay không? Nếu nó không gây trá» ngại gì cho bạn trong ngày cÆ°á»i thì Äừng chần chừ trong viá»c chá»n chiếc váy bạn Äang mặc.

  Tiêu chí chá»n áo cÆ°á»i nÄm 2014

  6. Má»t chiếc váy Äáp ứng tất cả những gì bạn cần:

  Nếu bạn tìm Äược ngay má»t chiếc áo cÆ°á»i phù hợp vá»i dáng ngÆ°á»i của bạn và Äáp ứng Äược tất cả công viá»c bạn phải làm trong ngày cÆ°á»i thì Äó thá»±c sá»± là má»t chiếc váy cÆ°á»i sá» 1. Äừng mất thá»i gian thá»­ thêm quá nhiá»u váy cÆ°á»i làm gì vì bạn thá»±c sá»± may mắn má»i có thá» dá» dàng tìm Äược ngay cho mình chiếc váy cÆ°á»i hoàn hảo nhÆ° vậy. Ví dụ: Nếu bạn tá» chức tiá»c ngoài trá»i và phải di chuyá»n nhiá»u thì hãy chá»n má»t chiếc váy cÆ°á»i khiến bạn thoải mái khi bÆ°á»c Äi và áo Äừng quá nặng ná» rÆ°á»m rà sẽ khiến bạn "Äỡ má»t" rất nhiá»u trong ngày cÆ°á»i của mình.

  Tiêu chí chá»n áo cÆ°á»i nÄm 2014

  7. Má»t chiếc váy khiến bạn cảm thấy mình nhÆ° nữ thần:

  Trong những dấu hiá»u quan trá»ng Äá» tìm ra chiếc áo cÆ°á»i hoàn hảo là khi bạn mặc nó vào và bạn cảm thấy mình nhÆ° má»t vá» nữ thần trong gÆ°Æ¡ng. Nó khiến bạn vô cùng lá»ng lẫy và xinh Äẹp - má»t vẻ Äẹp khiến bạn có thá» tá»a sáng trong ngày trá»ng Äại của mình. Má»t chiếc váy khiến bạn tin rằng mình xinh Äẹp và tin rằng má»i ngÆ°á»i cÅ©ng cho rằng bạn vô cùng rạng rỡ chính là chiếc váy dành cho ngày trá»ng Äại của bạn.

  Tiêu chí chá»n áo cÆ°á»i nÄm 2014

  St

  Bình luận
  Blog
  • Ảnh cÆ°á»i Äẹp trong studio

   Ảnh cÆ°á»i Äẹp trong studio

   07:26

   Lấy cảm hứng từ phong cách sang trá»ng, những bức ảnh cÆ°á»i Äẹp trong studio toát lên vẻ lá»ng lẫy.

  • Chụp hình cÆ°á»i mùa mÆ°a

   Chụp hình cÆ°á»i mùa mÆ°a

   07:11

   Chụp hình cÆ°á»i mùa mÆ°a sẽ rất bất tiá»n và ảnh hÆ°á»ng Äến nhiá»u thứ khác nhÆ°ng vẫn cho bạn những shoot ảnh Äẹp Äến không tÆ°á»ng nhé.

  • Xu hÆ°á»ng backdrop cÆ°á»i 2014

   Xu hÆ°á»ng backdrop cÆ°á»i 2014

   06:55

   Dù sẽ tá»n kém hÆ¡n sá»­ dụng hoa giả, nhÆ°ng những backdrop cÆ°á»i hay vòm hoa tÆ°Æ¡i luôn tạo nét nên thÆ¡ và lãng mạn cho tiá»c cÆ°á»i của bạn.

  • TÆ° vấn chá»n áo cÆ°á»i

   TÆ° vấn chá»n áo cÆ°á»i

   06:43

   Không chá» chá»n kiá»u dáng, tính tiá»n nghi và thoải mái cÅ©ng là những yếu tá» quan trá»ng khi cô dâu chá»n áo cÆ°á»i.